Tjänster

Årsredovising Online

Vi hjälper dig skapa en årsredovisning för ditt aktiebolag som Bolagsverket godkänner. Vi förklarar varje steg i processen så du alltid vet vad det är du ska göra. För över informationen från ditt ekonomisystem till Årsredovisning Online via vår funktion för import av SIE-filer.

Utdelning Online

Vår guide hjälper dig. Omkostnadsbelopp, avyttring... vi förklarar och ser till att du gör rätt. Du får färdiga PDF:er eller SRU-filer, redo att lämnas in. Vi hjälper dig att hålla reda på regelverket kring K10 och kontrollerar så att siffrorna hänger ihop.

Har du frågor, hör av dig så hjälper vi dig!

Du kan mejla oss på info@mirendo.se eller ringa oss på 08‑12 45 46 47